Klik hier voor nieuwe projecten

Agenda

terug
24-01-2013

Afsluitingsbijeenkomst Minor Olie en Gas

Presentatie inleiding / afsluiting 24/01/2012

Presentatie studenten opdracht 1, arctic drilling (deze link is nog onder constructie)

Presentatie studenten opdracht 2, low gas group

Presentatie studenten opdracht 3, nieuwe boorput bestaand platform

Presentatie studenten opdracht 4, cold start up

Film minor Oil & Gas

Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Locatie: NLDA/KIM, foyer Enys House.
Adres: Het Nieuwe Diep 8, 1781 AC te Den Helder

Programma

14.30 uur - Inloop met koffie, thee
15.00 uur - Welkomswoord MCN/ NHL
15.10 uur - Presentatie projecten door  studenten
16.00 uur - Vertonen film gemaakt tijdens de minor / Toekomst minor ( i.h.b. werving nieuwe deelnemers) / Dankwoord
16.30 uur - Hapje / drankje

Uw aanmeldingen ontvangen wij i.v.m. de catering graag vóór 20 januari a.s. via een e-mail aan info@maritimecampus.nl