Klik hier voor nieuwe projecten

Agenda

terug
25-11-2016

Bijeenkomst Livinglab Ventilatiekanalen

Onder de paraplu van Smart MAintenance of SHips (SMASH) komen op 25 december de deelnemers van de Livinglab ventilatiekanalen bij elkaar om de voortgang van het project te plannen. Aangesloten zijn de Koninklijke Marine, ABB, Semioticlabs en EMHA. Deze groep gaat samen onderzoeken of het mogelijk is om met slimme technieken het faalgedrag van een thruster beter te voorspellen en kijken of de inzichten die hieruit voortvloeien zijn terug te voeren in het operationele gebruik. Voor vragen over deze Livinglab kunt u terrecht bij Michael van Alderwegen: m.van.alderwegen@maritimecampus.nl.