Klik hier voor nieuwe projecten

Agenda

terug
11-11-2014

11 en 12 november 2014: introductiecursus offshore windenergie

De NHL Hogeschool (NHL) organiseert in samenwerking met Maritime Campus Netherlands / KenniscentrumWind op Zee een tweedaagse (inhoudelijkeintroductiecursus Windenergie. De cursus wordt verzorgd door Gerard Schepers, lector Windenergie van de NHL Hogeschool.
 

Itwee dagen wordt u ingeleid in de wereld van offshore windenergie. Op praktische wijze maakt u kennimet divers easpecten van windenergie. Hierbij vindt een goede aansluiting plaasmet de huidige ontwikkelingen binnen diwerkgebied. U gaat onder andere kennismaken met onderwerpen als:
- markontwikkelingen
- fundamentals van windenergie
- offshoreparken
- belangrijkste kenmerken windturbines
- kostenaspecten

Graag verwelkomen wij u bij deze introductiecursus. De cursuis bedoeld voor geïnteresseerden met technische achtergron(niveaMBO+/ HBO).

Voor aanmelden: José van der Hert, assistant@maritimecampus.nl; telefoon 06 10 331 222 
Aan deelname zijgeenkosten verbonden.