Klik hier voor nieuwe projecten

Agenda

terug
07-03-2013

Netwerkbijeenkomst met het thema: 'Windenergie op zee en de elektrische infrastructuur'

Zoals vorige week aangekondigd organiseert MCN op donderdag 7 maart a.s. weer een netwerkbijeenkomst op locatie NLDA/KIM in de Foyer van Enys House (adres: Het Nieuwe Diep 8, 1781 AC Den Helder).

Parkeren kan hier gratis voor de deur!

 

Programma Netwerkbijeenkomst

16.00 uur: aanvang met koffie/thee

 

16.30 uur: welkom door Cees van Duyvendijk – voorzitter bestuur MCN, gevolgd door:

1.     Stand van zaken ontwikkeling van offshore elektriciteitsnet.
Er wordt door NWEA (Nederlandse Windenergie Associatie) gewerkt aan de ontwikkeling van de benodigde elektrische infrastructuur. Spreker Dirk Kramer is trekker voor deze taak binnen de commissie offshore windenergie.

2.     Het demonstratiepark Leeghwater.
Binnen de Green Deal tussen het Rijk en NWEA en als onderwerp in het werkprogramma van het TKI-WoZ neemt het demonstratie park een belangrijke rol in. Ondertussen heeft het demopark de naam Leeghwater gekregen, naar de beroemde waterbouwkundig ingenieur. Het demopark Leeghwater heeft 3 doelen: 
1) versterkte concurrentiepositie
2) kostprijsreductie door:

a) aan te tonen dat reeds in 2015 de prijs is gedaald en 
b) gelegenheid te geven tot onderzoek en demonstratie van baanbrekende innovaties die bijdragen aan de kostprijsreductie van 40% in 2020 
3) bijdragen aan een verbetering van het regelgevingskader voor de toekomst. Het stelt innovaties in staat om marktrijp te worden. Leeghwater moet ook haalbaar en financierbaar zijn. Daarvoor is voldoende omvang nodig (ca. 300 MW), moet de vergunning de nodige flexibiliteit hebben en zal aanvullende subsidie voor de innovaties beschikbaar zijn naast de eigen investering door de betrokken bedrijven. 
Spreker Dirk Kramer is bij de voorbereiding van dit plan betrokken geweest. 

 

17.15 uur: Pitches:

-          Pitch over de recycling van windmolenwieken – door Geert Jan Pastoor van Pastoor Consult BV

-          Pitch over de aankomende Hansa Green Tour – door Roel Swierenga, directeur Hanze Development.

-          Pitch van de eerste afstudeerder minor wind, Bram Zijlstra

 

17.30 uur: Gelegenheid om onder het genot van een drankje en hapje nader bij te praten, c.q. kennis met elkaar te maken

 

18.30 uur: Sluiting

 

Uw aanmelding ontvangen wij graag via e-mail assistant@maritimecampus.nl. Dat geldt natuurlijk ook voor uw collega’s die ook van harte welkom zijn.

Wij hopen u graag te ontmoeten op donderdag 7 maart a.s. Tot ziens op het KIM te Den Helder!