Klik hier voor nieuwe projecten

Agenda

terug
15-04-2014

15 en 16 April 2014: introductiecursus Windenergie

Plaats
Den Helder, MCN / TNO, Bevesierweg

Data / lestijden
- 15 april 2014, 9.00 17.00 uur
- 16 april 2014, 9.00 - 16.00 uur

De NHL Hogeschool (NHL) organiseert in samenwerking met het Kenniscentrum Wind op Zee een tweedaagse (inhoudelijke) introductiecursus Windenergie.
De cursus wordt verzorgd door Gerard Schepers, lector Windenergie van de NHL Hogeschool.
In twee dagen wordt u ingeleid in de wereld van offshore windenergie.

Op praktische wijze maakt u kennis met diverse aspecten van windenergie.
Hierbij vindt een goede aanslutiing plaats met de huidige ontwikkelingen binnen dit werkgebied.

U gaat onder andere kennis maken met onderwerpen als:
- marktontwikkelingen
- fundamentals van windenergie
- offshore parken
- belangrijkste kenmerken windturbines
- kostenaspecten

Graag verwelkomen wij u bij deze introductiecursus.
De cursus is bedoeld voor geïnteresseerden met technische achtergrond (niveau MBO+ / HVO).

In verband met zaalgrootte en catering verzoeken wij u zich uiterlijk 7-4-2014 aan te melden via mevrouw G. de Haan, haan@nhl.nl; of telefoon 058 - 2511152.

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.