Klik hier voor nieuwe projecten

Agenda

terug
20-01-2015

Wat is uw vraag in het kader van Maritime Maintenance en welke kansen grijpt u?

ëëDatum:    20 januari 2015

Aanvang: 12.00 uur

Locatie:    Maritime Campus Netherlands, Bevesierweg Gebouw MML (Fort Harssens), Den Helder

 

Een van de activiteiten van Maritime Campus Netherlands (MCN) is het oprichten van het Maritime Maintenance Cluster in Den Helder, samen met World Class Maintenance (WCM) uit Breda. De eerste bijeenkomst van het cluster op 17 juni jl. was een groot succes. Helaas was niet iedereen in de gelegenheid aanwezig te zijn.

Daarom is besloten een tweede bijeenkomst te organiseren op dinsdag 20-1-2015 bij MCN-Den Helder, waarvoor wij u hierbij van harte uitnodigen.

Insteek van deze (kleinschalige) bijeenkomst is gezamelijk van gedachten te wisselen over de onderwerpen van maintenance waar u mee aan de slag zou willen.

Maintenance is een onderwerp dat kansen voor uw bedrijf kan opleveren: kapitaalgoederen langer en vaker beschikbaar hebben, betrouwbaarheid van de inzet en dure investeringen die voorkomen kunnen worden. Verbetering van de concurrentiekracht en dus financiele voordelen. Maar denk ook aan kansen op gebied van veiliger werken en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De samenwerking binnen het Maritime Maintenance CLuster biedt u een bundeling van onze kennis, kunde, krachten en ervaring en geeft mogelijkheden om op basis van problemen vanuit de praktijk gezamelijke projecten in te richten, partners te zoeken en (al dan niet in samenwerking met kennispartners) innovatieve oplossingen te genereren.

Wat is uw vraag in het kader van Maritime Maintenance en welke kansen grijpt u?


Datum:                          dinsdag 20 januari 2015

Aanvang:                       12.00 uur

Locatie:                          Maritime Campus Netherlands, Bevesierweg Gebouw MML (Fort Harssens), Den Helder.

Programma:

12.00 uur                       Ontvangst met lunch

12.30 - 13.00 uur           welkom en voorstellen

13.00 - 13.30 uur           presentatie door Andre Zijderveld, Heerema Marine COntractors

13.30 - 14.30 uur           inventarisatie ervaringen aanwezigen met maritime maintenance

14.30 - 15.00 uur           koffie/thee pauze

15.00 - 16.00 uur           inventarisatie mogelijke oplossingen/- richtingen en mogelijke samenwerkingsverbanden

16.00 - 16.30 uur           afsluiting met hapje en drankje

 

Aanmelden kan via assistant@maritimecampus.nl

Indien u zelf niet in de gelegenheid bent om te participeren, maar een collega wel, dan graag even een berichtje richting hetzelfde mailadres.