Klik hier voor nieuwe projecten

Wat is het kenniscentrum Wind op Zee?

Offshore windenergie zal in de komende jaren een enorme ontwikkeling doormaken. Hierdoor ontstaat een grote, internationale vraag naar gekwalificeerd personeel. Dat vraagt om het juiste onderwijs op alle niveaus en samenwerking en afstemming tussen alle betrokken partijen. Het Kenniscentrum Wind op Zee is opgericht om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een sterke offshore windenergiesector in Nederland. Zij doet dat door Nederlandse onderwijsinstellingen, bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheidsinstanties samen te brengen. Het Kenniscentrum co├Ârdineert, stimuleert en ondersteunt de samenwerking en afstemming tussen deze partijen en organiseert zelf activiteiten, zodat aan de verwachte vraag naar gekwalificeerd personeel in de offshore windenergie kan worden voldaan.

Klik hier voor meer informatie.