Klik hier voor nieuwe projecten

Agenda

terug
13-05-2014

13 en 14 Mei 2014: tweede introductiecursus Windenergie

Deze cursus is inmiddels volgeboekt!

Wegens grote belangstelling is er een 2e introductiecursus Windenergie georganiseerd en wel op 13 en 14 mei 2014.

Plaats
Den Helder, locatie MCN/TNO Bevesierweg

Data / lestijden
- 13 mei 2014, 9.00 - 17.00 uur
- 14 mei 2014, 9.00 - 16.00 uur

De NHL Hogeschool (NHL) organiseert in samenwerking met het Kenniscentrum Wind op Zee een tweedaagse inhoudelijke introductiecursus Windenergie>
De cursus wordt verzorgd door Gerard Schepers, lector Windenergie van de NHL Hogeschool.
In twee dagen wordt u ingeleid in de wereld van de offshore windenergie.

Op praktische wijze maakt u kennis met diverse aspecten van windenergie.
Hierbij vindt een goede aansluiting plaats met de huidige ontwikkelingen binnen dit werkgebied.

U gaat onder andere kennis maken met onderwerpen als:
- marktontwikkelingen
- fundamentals van windenergie
- offshore parken
- belangrijkste kenmerken windturbines
- kostenaspecten

Graag verwelkomen wij u bij deze introductiecursus.
De cursus is bedoeld voor geïnteresseerden met technische achtergrond (MBO+ / HBO).

In verband met zaalgrootte en catering verzoeken wij u zich uiterlijk 6 mei 2014 aan te melden via mevrouw G. de Haan, haan@nhl.nl of telefoon 058 - 2511152.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.