Klik hier voor nieuwe projecten

Agenda

terug
21-11-2016

Promotie Marieke Zeinstra-Helfrich

Oil slick fate in 3D: Predicting the influence of (natural and chemical) dispersion on oil slick fate.

Wageningen, 21 november 2016

Marieke is werkzaam bij het lectoraat Maritiem, Marien, Milieu en Veiligheidsmanagement dat nauw verbonden is aan MCN.   

Promovendus

ms. Ing. M (Marieke) Zeinstra-Helfrich

Promotor

prof.dr. AJ (Tinka) Murk

Copromotor

dr. W Koops

Korte Samenvatting

Onder specifieke omstandigheden, kan (een deel van) een olievlek van het wateroppervlak verdwijnen in een proces dat natuurlijke dispersie genoemd wordt. Eén mogelijke oliebestrijdingstechniek is het toevoegen van dispergeermiddelen om dit proces te bespoedigen (chemische dispersie). Voor een onderbouwd besluit over zo’n aanpak, is er inzicht nodig in de grootte van de olievlek mét en zónder dispergeermiddel. Doel van dit proefschrift is het mogelijk maken van deze inschatting van netto-effectiviteit, door het bieden van een strategie om het dispersieproces te modelleren.
Om de impact van een brekende golf op de olielaag en de gevormde oliedruppeltjes te onderzoeken, is een plons-opstelling ontwikkeld. Met deze opstelling kon de relevantie van olie-laagdikte aangetoond worden en een algoritme voor druppelgrootte gedefinieerd worden. Deze bevindingen zijn toegepast in een model dat het onderdompelen en bovendrijven van de oliedruppels simuleert samen met de onderlinge verplaatsing van de olievlek en de gesuspendeerde druppels. De uitkomsten van de simulaties geven, voor verschillende olietypes en weersomstandigheden, een indicatie van de toegevoegde waarde (of niet) van chemische dispersie in het verkleinen van het oppervlak van de olievlek.

Zie verder: www.nhl.nl/nieuws/promotie-onderzoeker-nhl-marieke-zeinstra