Klik hier voor nieuwe projecten

Agenda

terug
10-04-2012

Bijeenkomst Startersfinanciering

Oriënteert u zich als startende ondernemer op de financieringsmogelijkheden van uw onderneming? Kom dan naar de bijeenkomst Startersfinanciering op 10 april a.s. in Den Helder! Dit evenement wordt georganiseerd door Maritieme Campus Nederland i.s.m. de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland. Door deelname krijgt u een goed beeld van diverse financieringsbronnen. Rabobank, Qredits en investeringsfonds ODENH zullen toelichten welke mogelijkheden zij aan ondernemers bieden en welke criteria zij daarbij hanteren. Daarnaast deelt een ondernemer zijn ervaringen die hij heeft opgedaan in een financieringstraject. Om de informatie zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij praktijksituaties is er bovendien uitgebreid gelegenheid om in klein comité vragen aan de vertegenwoordigers van voornoemde partijen te stellen. En natuurlijk om van gedachten te wisselen met andere ondernemers tijdens de afsluitende netwerkborrel. Onderstaand ziet u het complete programma. Wilt u deelnemen, meldt u zich dan aan via http://www.kvk.nl/finstart o.v.v. bedrijfsnaam, naam en contactgegevens. Let wel, het aantal plaatsen is beperkt dus registratie geschiedt op volgorde van inschrijving. Om zoveel mogelijk bedrijven te informeren is er in principe plaats voor één afgevaardigde per deelnemend bedrijf.

Programma

15:00 - 15:30 Inloop
15:30 - 15:45 Welkom door KvK en MCN - starten in de Kop
15:45 - 16:00 Rabobank Den Helder - bancaire financiering anno 2012
16:00 - 16:15 Dhr. Bertrand van Leersum, Investeringsfonds ODENH - financieren duurzame plannen
16:15 - 16:30 Dhr. Berry Mak, Qcredits - financieren o.b.v. toekomst
16:30 - 16:45 Dhr. Rakesh Autar, iQ-Laboratory Den Helder - praktijkervaringen
16:45 - 17:00 PAUZE
17:00 - 18:00 Carousel: Deelnemers schuiven in groepjes aan bij een van de 4 sprekers om hun vragen m.b.t. hun eigen bedrijf / kapitaalbehoefte te bespreken. Om de 15 minuten wordt gewisseld.
18:00 - 19:00 Netwerkborrel
19:00 EINDE

 

Locatie
Koninklijk Instituut voor de Marine
Enys House (lokaal E1.011)
Het Nieuwe Diep 8
1781 AC Den Helder

Contactpersoon organisatie
André IJdema (06 27085556)