Klik hier voor nieuwe projecten

Agenda

terug
19-09-2013

Presentatie stand van zaken EFRO-projecten door projectleider

Tijd:
12.00 - 16.00 uur (gevolgd door de netwerkbijeenkomst in het kader van EFRO)

Locatie:
KIM / NLDA