Klik hier voor nieuwe projecten

Agenda

terug
21-05-2015

Gazamelijke Kamers en afsluiting EFRO 1 - netwerkbijeenkomst

14.00 - 16.30 uur gezamelijke kamers (Locatie KIM/Enys House)

16.00 uur: netwerkbijeenkomst (Locatie KIM/Enyshouse)

Op donderdag 21 mei a.s. vanaf 16.00 uur organiseert MCN weer een netwerkbijeenkomst op locatie NLDA/KIM - Enys House (adres: Het Nieuwe Diep 8, 1781 AC Den Helder).
Ron van Helvoirt (Noorderpoort College) gaat een presentatie geven over het concept van de opzet van vraagsturing in het onderwijs onder de titel: ‘Publiek private samenwerking; hoe is de praktijk?’
Onder vraaggestuurd onderwijs wordt verstaan: onderwijs dat aansluit bij en ingericht wordt op basis van de vraag uit en in overleg met het voor het onderwijs relevante werkveld.   
Kortom de samenwerking op het snijvlak van onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

Voorts wordt de  nieuwe website ‘Talentpool Wind op Zee’ door Jantina Haan, projectleider Kenniscentrum Wind op Zee, gelanceerd voor het publiek. 
Aansluitend volgen, zoals gebruikelijk,  de pitches en spin-offs.
Wij bieden onze relaties tijdens deze netwerkbijeenkomst de mogelijkheid tot het houden van een pitch om een product of dienst onder de aandacht te brengen.
Mocht u hiervan gebruik willen maken, verzoeken wij u ons een korte inhoud van deze pitch te mailen.

Het volledige programma voor deze bijeenkomst volgt.

Anmeldingen ontvangen wij graag via e-mail assistant@maritimecampus.nl<mailto:assistant@maritimecampus.nl