Klik hier voor nieuwe projecten

Persberichten

terug

2nd International Seaweed Conference 25-26 september 2013 Den Helder/Texel

Zeewier als aantrekkelijke bron voor biobased economie - deskundigen en bedrijven bijeen in Den Helder en Texel.

Zeewier is een aantrekkelijke bron van biomassa uit de zee. Ze behoeven geen schaars zoetwater, leggen geen claims op landbouwgrond, ze groeien op beschikbare voedingsstoffen in de zee en ze kunnen zonder bestrijdingsmiddelen. Dit maakt zeewier een zeer geschikte bron van biomassa voor energie (polysacchariden), levensmiddelen, diervoeders (eiwitten) en bio-actieve producten met hoge toegevoegde waarde. Dit alles gebeurt terwijl zeewier het broeikasgas CO2 opneemt en zuurstof produceert. In deze processen kunnen de Noordzee zeewieren een aanzienlijke impuls geven aan de ontwikkeling van een bio-based economie.

Om de belangen van deze industrietak in wording te benadrukken, en de keten sterker en professioneler te maken, ontmoeten deskundigen en bedrijven uit heel de wereld elkaar op de conferentie Seagriculture II 2013: Exploring the seaweed chain. Deze tweede internationale conferentie over Noordzee zeewieren wordt gehouden op 25 en 26 september aanstaande in Den Helder en Texel. De eerste succesvolle editie werd vorig jaar gehouden in het Oosterschelde-gebied waar de eerste zeeboerderij van Nederland inmiddels productie draait. De conferentie richt zich op de duurzame Noordzee zeewierketen. Deze ketenontwikkeling zal worden bediscussieerd tussen vertegenwoordigers uit zowel het bedrijfsleven, onderzoek, NGO’s en de overheid. Plenaire en parallel sessies zijn gepland met de volgende onderwerpen: zeewierkweek en -teelt, maritieme ruimtelijke ordening, industrietak in ontwikkeling, mechanisering, voorbehandeling, opslag en logistiek, bioraffinage en vervaardigen van producten.

Tijdens de tweede dag worden alle deelnemers uitgenodigd bij het NIOZ Texel. Bij het NIOZ Texel wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het Netherlands Seaweed Science Centre waar alle deelnemers op 26 september een rondleiding krijgen. Het doel van het zeewiercentrum is uitvoeren van fundamenteel en toegepast onderzoek op zeewier. Er vindt bijvoorbeeld onderzoek plaats naar de Ecofysiologie van zeewier en selectie van de meest geschikte soorten zeewier voor teelt op de Noordzee. In het doen van het onderzoek naar zeewier, kunnen verschillende toepassingen worden ontwikkeld. Het zeewiercentrum werkt in nauwe samenwerking met Hortimare, het bedrijf dat jonge zeewierplantjes maakt voor de zeewierteelt. De tweede excursie is een bezoek aan het Zilt proefbedrijf op Texel, waar in de praktijk gezocht wordt naar landbouwkansen om verzilting van de bodem te benutten. Met name door bijvoorbeeld de opschaling van zeekraal en de ontwikkeling van nieuwe zilte teelten (gewassen als de zilte aardappel en de strandbiet).

De 2e internationale zeewier conferentie, met de titel Exploring the Seaweed Chain wordt georganiseerd door DLG BENELUX, Wageningen UR (PRI & IMARES) in samenwerking met het NIOZ, TNO, ECN, Hortimare, ATO, Blueport, Stichting Zeewierboerderij, Energy Valley, Energy Board en de provincie Noord-Holland.

Deelnemers kunnen zich aanmelden via de website www.seagriculture.eu. De conferentie wordt op de eerste dag gehouden op Willemsoord (Dok 51, Den Helder) en de tweede dag bij het NIOZ op Texel. Dat het onderwerp actueel is, blijkt al uit de belangstelling van vele deelnemers uit binnen- en buitenland o.a. Denemarken, UK, Taiwan en Duitsland.

 

Meer informatie over de conferentie: www.seagriculture.eu

Meer informatie over het zeewiertest centrum: http://www.nioz.nl/seaweedcentre

Meer informatie over het zilt testbedrijf: http://www.ziltproefbedrijf.nl/

 

 

Voor fotomateriaal, meer informatie en contact gegevens van de betrokken commssieleden of sprekers voor een interview kunt u contact opnemen met:

DLG BENELUX
Christie de Vrij, Project Manager

Seagriculture: Exploring the seaweed chain
2nd International Seaweed Conference / DLG BENELUX
25 and 26 September, Den Helder/ Texel, The Netherlands
Tel: +31 (0)348 484 002
Mob: +31 (0)657 544 813
Web:
www.seagriculture.eu

E-mail: Christie.devrij@dlg-benelux.com