Klik hier voor nieuwe projecten

Wie zijn we

De Maritime Campus Netherlands is een samenwerkingsverband tussen onderzoeksinstellingen, onderwijsinstellingen (vmbo tot en met wo), ondernemers en overheden.

Doelstelling is het duurzaam vergroten en versterken van de economische infrastructuur in Noord-Holland Noord door het opzetten, ontwikkelen, uitbouwen en (waar)borgen van een internationaal gezaghebbend Marien, Maritiem en Milieutechnologisch cluster in - en vanuit Den Helder.

Daarmee wil MCN een belangrijke bijdrage leveren aan het duurzaam aanwenden van de zee en haar omgeving op basis van een combinatie van de volgende uitgangspunten:

Lees meer

Samenwerkingsverband

Onderzoek Universiteiten, kennis- en expertise centra
Onderwijs VMBO, MBO, HBO, WO
Ondernemen Bestaande bedrijven, instellingen, co-operaties, verenigingen of andere samenwerkingsverbanden, starters en spin-off's
Overheid Gemeentelijk, provinciaal, nationaal, Europees

Uitgangspunten

Economisch rendabel

Economisch rendabel Werkgelegenheid, kennisverbetering, kenniscirculatie en (onafhankelijke) energievoorziening

Ecologisch verantwoord

Ecologisch verantwoord Stabilisatie en verbetering op lange termijn van de kwaliteit van het klimaat, de lucht & het water, alsmede de daar aanwezige flora & fauna, wat zal bijdragen aan het welzijn van de mens op lange termijn.

Technisch vooruitstrevend

Technisch vooruitstrevend Het creeren van open innovatie en het ontwikkelen van nieuwe technieken en producten

Een dergelijke concentratie van kennis,kenniscirculatieonderzoek en onderwijs zal bedrijven aantrekken die opdrachten zullen uitzetten, goed gekwalificeerd personeel nodig hebben en stage plaatsen kunnen leveren.

Lees meer