Nieuwsberichten

terug

Port4Innovation formele Efro 2 subsidie beschikking ontvangen

Op 16 december 2016 hebben wij de formele beschikking van de Kansen voor West Efro 2 subsidie ontvangen voor het project Port4Innovation.

Innovatie is de motor van de economie. In de Kop van Noord-Holland is echter een aantal knelpunten geïdentificeerd die de succesvolle marktintroductie van nieuwe producten en diensten belemmeren:

-          Gebrekkige kennisvalorisatie; excellente kennis van hogescholen, kennisinstellingen en grote bedrijven wordt in de regio niet snel genoeg vertaald naar nieuwe bedrijvigheid en innovatieve producten of diensten.

-          Tekort aan kapitaal; kennisvalorisatie loopt niet of niet snel genoeg verloopt door gebrek aan  private investeringen. Vooral bedrijven in de expansiefase lopen tegen dichte beurzen aan en vertrekken vaak naar andere regio’s/provincies.

-          Te weinig vakmensen; niet alleen neemt de regionale beroepsbevolking af, ook sluit vraag en aanbod inhoudelijk niet aan en vertrekken teveel mensen naar andere regio’s. 

De focus is in het Port4Innovation project is op de bestaande sectoren Maritiem, Marien & Offshore; cross-sectorale ontwikkeling biedt aanknopingspunten tot economische groei en bloei voor nieuwe sectoren. Onder de cross-sectorale ontwikkelingen valt ook de potentiele markt van de zeewierteelt. Met dit project willen we naast het verbeteren van de markt- en concurrentie positie op het gebied van Maritime Maintenance, in de Kop een zeewierstroom op gang brengen en een waardeketen aanjagen. 

Daartoe is oa het project Port4Innovation opgezet dat 16 december 2016 de formele subsidie beschikking heeft ontvangen. Het project heeft een begroting van bijna euro 2 mio en bestaat uit 11 partners: 7 bedrijven, 3 kennisinstellingen en 1 overheidspartner. De subsidie vanuit Europa en de provincie samen bedraagt 55%.

Port4Innovation verbreedt de horizon; ze richt zich niet alleen op de maritieme sector in de Kop van Noord-Holland, maar ook de mariene kant en kijkt naar belangrijke cross-overs tussen zee en land en naar de rol van de zee in de voedselproductie. Ondanks dat de subsidievoorwaarden niet voorzien in onderwijs gerelateerde activiteiten, nodigt MCN de onderwijspartijen uit bij activiteiten en projecten aan te sluiten. Het project is verdeeld in 4 onderdelen: 

  1. Maritime Maintenance Corrosiemodelleringstool
  2. Zeewier, de nieuwe basis voor Blue Growth
  3. Business support
  4. Programma management & versterking innovatief ecosysteem 

De uitvoering van het project start in januari 2017 en wij zullen regelmatig de vorderingen o.a. via de MCN website communiceren.