Klik hier voor nieuwe projecten

Nieuwsberichten

terug

Eerste WO Master NLDA/KIM in Den Helder gestart op 1 september 2017 op gebied van Maintenance

Sinds begin 2016 werkt de Faculteit Militaire Wetenschappen aan de ontwikkeling van de masteropleiding Military Technology, Processes and Systems (MTPS): een wetenschappelijke, Engelstalige 1-jarige part-time master van 60EC, net als Military Strategic Studies (de FMW-master die in 2013 is gestart). Military Technology, Processes & Systems Deze breed opgezette master levert een belangrijke bijdrage aan het identificeren, analyseren en oplossen van complexe technisch-operationele problemen rondom militaire missies, netwerken en de systemen die daarbij gebruikt worden. Veel aandacht gaat uit naar modellering en simulatie. MTPS gebruikt hierbij zoveel mogelijk een kwantitatieve benadering. Voor defensiemedewerkers én externen MTPS is primair bedoeld voor officieren en burgermedewerkers van defensie met een technische academische bachelor en enige werkervaring. Het biedt verbreding en verdieping met een curriculum dat dicht bij de defensiepraktijk blijft. Inhoudelijk gaat het om onderwerpen als onbemande systemen, cyber-invloeden, data-analyse, optimalisatie van inzet en inzetbaarheid, Life Cycle Management, Life Cycle Costs en integratie van complexe systemen. De opleiding gaat in september 2017 voor het eerst van start met een lichting van maximaal 30 studenten. Uit kwaliteitsoogpunt is besloten dat deze lichting eerst het volledige curriculum afrondt. De volgende start dus in 2019 en zal dan gedeeltelijk openstaan voor externen en, na afronding van een schakelprogramma, voor mensen met een relevante HBO-achtergrond. Inmiddels is de opleiding gevisiteerd met een positief oordeel en heeft de NVAO deze nieuwe opleiding civiel erkend.

Deze Master is tot stand gekomen door samenwerking Defensie/NLDA met MCN en diverse bedrijven.